Опрема и повез

Историја Русије, формата Б5 (25х16,5 цм) обима 1050 страна, шивена,  тврди луксузан повез. 

Тираж првог издања је 1000 примерака. Сви примерци су нумерсани. Такође, предвиђен је библиофилски тираж од 100 примерака увезаних у кожи.  о

ВРХ СТРАНЕ